Sadržaj:

 1. Gdje je u Crnoj Gori bolje odmoriti sa djecom
 2. Budva
 3. Najbolji period rekreacije u Crnoj Gori
 4. počivati ​​sa djecom u Crnoj Gori
 5. Ð Ð ° Ð ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð ð Ð Ð Ð Ð ð Ð ð Ð Ð Ð Ð ð Ð Ð Ð Ð ð Ð ð Ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð Ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð Ð ð Ð ° Ð Ðμ Ð Ð Ð ° Ð Ð Ð ð Ð Ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð Ð Ð Ð Ð ð РРм Ð Ð Ð ð Ð Ð Ð ð Ð ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð ð Ð Ð Ð Ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð ð РРо

  :

  Ð Ð Ð Ð ð Ð Ð Ð Ð Ð ð Ð Ð Ð Ð ð Ð Ð ð Ð Ð Ð ð Ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð Ð ð Ð Ð Ð ð Ð Ð Ð Ð ð Ð Ð Ð Ð ð Ð Ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð ƒƒÐн½ <<<, μμ¹¹¹.

   Ð ð Ð ð Ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð Ð Ð ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð Ð Ð Ð ð ... о € о ²Ð²²ñμμμμ ñ ñ½½ññ Ð Ð ñ † Ðμн½ññ € - <,
  • Ð Ð Ð Ð ° Ð ð Ð Ð Ð ° РРРРг
  Ð ñ ñ ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð ð Ð Ð Ð Ð Ð ð Ð Ð Ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð Ð Ð ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð Ð €€m €€ €€m Volim ð Ð Ð ð Ð Ð Ð ð Ð Ð Ð ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð ð ñ € Ð Ð ð Ð Ðμ.

  Ð Ð Ð Ð ð Ð Ð Ð Ð Ð ð Ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð Ð ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð μñ Žñ, ñ Ðμðμμƒñññμ brðððð², ²²²ð½ððð ° Brð ðоðÐ ºººÐ¾ :: ÐÐÐÐкºÐ ::: << Ð

  Ð Ð Ð Ð Ð ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð ð Ð Ð Ð ð Ð Ð Ð ð Ð Ð €) € <€ € Ð Ð ñ ñ ñ Ð Ð Ð · Ð ²Ðñ¾¾¹¹¾¾¹¹ и½½¸½½ ñ Ð Ð Ð Ð ñ ñ, ñ ÐÐññññññ € € € € Ð ¢ ñ Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð ð Ð ð Ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð Ð ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð ñ, ñ ... Ð ° Ð ð Ð Ð Ð ° ° Ð ð Ð Ð Ð ° Ð ð Ð Ð ð ð ð Ð ° Ð ð ð

  :

  Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð ð Ð Ð Ð Ð Ð ð Ð Ð Ð Ð Ð ð Ð Ð Ð ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð _ Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ðм¼¼¼¼¼¼¸¸¸

  • ðž ñ. Ñ Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð j Ð Ð ð Ð Ð Ð ð Ð Ð Ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð ² ð ð Ð Ð Ð Ð ÐμÐ Ð Ð Ð Ð Ð ÐμÐ ñ ñ ² ñ ð Ðμñðμ½½ðμ ± Ðμð ñƒ½½ƒ½½ƒ½½ ñ ƒƒƒñññ ¸¸ † † † Ðμн½ññ Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð ² ñ Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð ð Ð Ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð Ð ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð ð Ð Ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð Ð Ð Ð ð Ð ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð € ƒƒ. -Od ... € ñ ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð ñ ñ РРРРРи и Ð º РРи Ð ° РРи и ºT иР»½½½Ðºº¸ , Ð ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð ð Ð Ð Ð ð Ð Ð ð Ð Ð ð Ð Ð ð Ð Ð ð Ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð Ð Ð Ð μ1 ñ, ñμμ РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРЃƒƒñññ ¥ он½½Ð € Ð Ð ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð · Ð Ð ð Ð ð · Ð Ð Ð²²ññññžž Ð Ð Ð Ð Ð ² Ð ð Ро
  • Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð Ð ð Ð Ð ð Ð Ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð Ð ð Ð Ð ð Ð Ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð Ð ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð '° ° Ð Ð ð Ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð ° Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð Ð Ð ° Ð ð Ð Ð ° Ð ð Ð

  Ðÿ _ Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ðμñ ñ · € Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð ð Ð Ð ñžžəðð¹¹¹ðððððððððððð

  :

  Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð ƒ ƒƒñ € Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð μñ Ð μñ ,:

  :

  Ð Ð ð Ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ° Ð ð Ð ð Ð Ð Ð ð Ð ð Ð Ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð Ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð € Ðμñ Ð Ð Ð ð Ð Ð ð Ð Ð Ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРо ñ РРРо ñ , μμ Ро Ð Ð μ Ро ÐÐÐ << ñ ... п¿¿¿ , ¸¸ †.

  [img3]

  Crna Gora je prava prodavaonica prirode zapanjujuće ljepote i ekološki prihvatljive. Prošle godine Crna Gora je postala pravi pogodak naših turista. Bezbrojno, jeftino i zatvaranje - samo 3 sata 20 minuta leta. Najpopularniji mjesec za posjetu Crnoj Gori je kolovoz. Ove godine program leta proširio se na zemlju, dodani su i povelja i direktni letovi. Vidi Veličanstvene plaže Crna Gora je sada još pristupačnija.

  Najpopularnija destinacija za odmor u zemlji je Budvanska rivijera. Sadrži sljedeće odmarališta: Budva, Bečići, Rafailovichi, Prnom, St. Stephen, Milorech i Petrovac. Smješten u blizini cijelog aerodroma Tivat, Budva Rivijera idealna je za rekreaciju i mladih i porodica sa djecom. Većina dijelova i odmaralište mladih - Budva. Uvijek je zabavno i bučno ovdje. Najmiriji i idealniji za opuštanje sa djecom, možda, Bečići i Petrovac. Plaže su pretežno pješčane, ali ponekad šljunak.

  Barskaya Riviera je manje popularna i povoljno smještena u odnosu na grad Tivat. Uključuje odmarališta bara, Chan, Sutomore i dobre vode. Za razliku od Budvanske rivijere ovdje je većina plaža šljunčana.

  Riviera Hercegna sastoji se od odmarališta Herceg Novog i Gamela. Nije baš pogodan za rekreaciju sa djecom, kao veći dio u vodi iz pontona, te mali broj plaže klupa postojećih plaža.

  Bay Bokokoty predstavio je odmarališta Kotor, Risan, Perast, ljubaznost (Kakvo ugodno ime odmarališta, složit ćete se!) Na moru iz pontonske i betonske ploče.

  Ultsinsky rivijera dobro poziva na odmarališta Ultsin i Ado Boyan. Uprkos činjenici da je pored Tivta, ima svoje prednosti. Prekrasne duge pješčane plaže i blizina Albanije. Ne možete se samo da se opustite na plaži, već idite i na izlet u susjednu Albaniju, i na taj način diverzificira vaš odmor.

  Hotel na prvoj liniji Budva, jedini u Budvi ima svoju plažu, suncobrane i ležaljke su besplatni. Hotel pruža sve vrste hrane, čak i po svim omiljenim "all inclusive". Ima odličnu lokaciju - na pješačkoj udaljenosti od starog grada i trgovina, restorana i diskotaka. Savršeno pogodan za odmor sa djecom.

  Novo (srpanj 2015) ugodan hotel, sa ugodnim interijerom u svijetlim bojama. Smješten na prvoj liniji 150 metara od općinske šljunčane plaže. Doručak i polupansion. Hotel ima sjajnu banje. Idealno za romantične parove bez djece.

  Hotel se nalazi na granici sa Bečićima, odakle počinje najbolji dio plaža Budvanske rivijere. Hotel Urban, ali do plaže sa malim šljunkom samo 250 metara. Sam hotel je mali, samo 26 soba, ali svi su ugodni u svijetlim bojama, sa dobrim namještajem i balkonima. Hotel se vrlo preporučuje za budžetski odmor mladih parova.

  [img4]

  Odaberite datum, broj, vrstu energije i broj noćenja

Kažemo o praznicima u Crnoj Gori sa djecom u 2021. godini: u kojim odmaralištima i hotelima želite putovati gdje ići i šta vidjeti s djetetom. Analiziramo turiste, daju primjere cijena za ture u Crnu Goru - 2021, dajemo preporuke i savjete o praznicima sa djetetom.

Gdje je u Crnoj Gori bolje odmoriti sa djecom

Mnogi Chernogorsk gradovi pogodni su za rekreaciju sa djecom, ali svi imaju svoje karakteristike - negdje previše bučno, negdje ne postoji prikladan ulazak u more za djecu, negdje malo zabave i nije razvijena infrastruktura.

Budva

Crna Gora je atraktivno mjesto za boravak sa djecom. Za odmor, dolaze s bebom, kako bi jeli morski zrak, a starije dijete, koje je korisno zagrijati pod suncem i pljusak u morsku vodu. I zahvaljujući odsustvu otrovnih bića u Jadranskom moru, plivanje u plitkoj vodi bit će korisno i sigurno.

Važno je da se odmora sa djecom u Crnoj Gori može organizirati povezivanjem zanimljivih putovanja i šetnje za istraživanje atrakcija. Priroda Crne Gore očarava sa svojom raznolikošću i ljepotom. Obavezno posjetite skandade na jezeru i morskim plažama, Boko-Kotory zaljev i kanjon rijeke Tare. Također za tinejdžersko dijete zanimljivo bit će ekstremna atrakcija, rafting i jedrenje na dasci.

Jedna od važnih prednosti odabira Crne Gore za rekreaciju sa djecom je nedostatak viza i veliki izbor smještaja, među kojima postoji mnogo proračunskih varijacija.

Ako govorimo o nedostacima Crne Gore, kao mesto za opuštanje sa decom, vrijedi spomenuti veći preliv plaža tokom sezone sezone ripping, koja pada za jul i avgust. Ovaj pokazatelj utječe na kvalitetu i udobnost rekreacije uopšte. Takođe, danas nema zabave u zemlji, kako bi uzela dijete za sav odmor, i zato vas savjetujemo da uhvatite svoju omiljenu igračku, knjigu ili bojanje sa olovkama, koji diverzificiraju slobodno vrijeme čada i pomozi mu da zauzme.

Među minusima Crne Gore nemoguće je ne spominjati masovnu ljubav svojih autohtonih ljudi na cigarete. Puše, jako su i gdje žele, ne zaustavljaju ni nabrane za pušenje u zajedničkim prostorima. Takva funkcija može stvoriti neugodnosti za odmor.

Općenito, neki su nedostaci lako iskoristiti, pozivajući se na dobrodošlicu crnogorskog. Mještani su vrlo iskreni i uvijek pomažu turistima. Zahvaljujući ovom gostoprimstvu, odmor postaje još ugodniji.

Najbolji period rekreacije u Crnoj Gori

Što se tiče ugostiteljskih ustanova koje se nalaze na nasipu, oni su dizajnirani za posjetioce, pa su cijene hrane proglašene visokim, a sami porcije su znatno manji od jela u restoranu.

Vrijedi napomenuti da je Chernogorsk kuhinja savršena za djecu. Značajka pripreme salata, supa, mesa, ribe i povrća minimalna je upotreba masti i začina, pa je takva jela idealna u dijeti za bebe. Važno je spomenuti najraniji turisti uha koji su korišteni za pripremu lokalnih riba. Veoma je slična pilafu i jedna je od najukusnijih jela u mnogim restoranima.

Jedna od najpopularnijih destinacija turizma odmor je sa djecom u Crnoj Gori. Ogroman broj putnika nije samo iz Evrope, već iz ostalih dijelova svijeta dolaze u ovu zemlju, čak i sa malom djecom, na kraju krajeva, ugodna klima i čista ekologija čine boravak u lječilištima Chernogorsk i ugodno, ali i korisnim.

Najbolje vrijeme za opuštanje sa djecom u Crnoj Gori je prva polovina ljeta ili početak jeseni. Od sredine jula i u avgustu u odmaralištima zemlje postoji ogroman priliv odmora, tako da će odmor sa malim djetetom u Crnoj Gori biti problematičan. I cijene se značajno povećavaju, što značajno utječe na kvalitetu odmora. U junu i septembru, more se zagreva na udobnu temperaturu, zrak je topao, na plažama nisu malo, zato roditelje, a djeca će moći uživati ​​u svim radostima crnogorskih odmarališta.

Iberostar Bellevue 4 * (Bečići) - Preporučuje ranu rezervaciju zbog velike popularnosti hotelanenegro Star 4 * (Bečići) Mediteran 4 * (Becici) Maestral 4 * (Budva) Hotel Radević 4 * (Budva) Aruba 4 * (Budva) Hotel Rivijera 3 * (Petrovac) Hotel Del Mar 4 * (Petrovac) Boutique Hotel Astoria 4 * (Kotor) Apartmani Le Domaine 4 * (Ulzin) Rosic Apartments 3 * (Tivat) Hotel Magnolia 3 * (Tivat) )

Kada tražite turneju, vaš zahtjev ide direktno na turoperne operatere i u roku od 30 sekundi dobivate rezultate pretraživanja. Prijedloge cijena se dinamički mijenjaju, tako da imate priliku odmah rezervirati i platiti mrežnu opciju. Možete pratiti potragu za ture.

počivati ​​sa djecom u Crnoj Gori

Kupovinom obilaska u Budvu, roditelji ne mogu brinuti: dječja sloboda ovog okretaja organizirana je na najvišem nivou. Diskoteke za djecu, ugodne kafiće s velikim izborom slatkiša, vodene zabave - vrijeme provedeno ovdje bit će pamte za djecu već duže vrijeme.

Isto bogato, ali opuštenije sa djecom u Crnoj Gori 2020. godine nudi odmarališta Chan i Petrovts, kao i odmarališta Rafailovichi i Bečići. Ovdje je more mirno, veliki talasi se ne događaju, tako da je zajamčena sigurnost beba na plažama.

Odmor sa djecom na moru bit će ugodno i uzbudljivo ako unaprijed riješite sve probleme sa svojom organizacijom. Oni koji su se pobrinuli za to, Crna Gora će dati more užitka.

: Ð Ð ° Ð ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð ð Ð Ð Ð Ð ð Ð ð Ð Ð Ð Ð ð Ð Ð Ð Ð ð Ð ð Ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð Ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð Ð ð Ð ° Ð Ðμ Ð Ð Ð ° Ð Ð Ð ð Ð Ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð Ð Ð Ð Ð ð РРм Ð Ð Ð ð Ð Ð Ð ð Ð ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð ð Ð Ð Ð Ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð ð РРо

:

Ð Ð Ð Ð ð Ð Ð Ð Ð Ð ð Ð Ð Ð Ð ð Ð Ð ð Ð Ð Ð ð Ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð Ð ð Ð Ð Ð ð Ð Ð Ð Ð ð Ð Ð Ð Ð ð Ð Ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð ƒƒÐн½ <<<, μμ¹¹¹.

  Ð ð Ð ð Ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð Ð Ð ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð Ð Ð Ð ð ... о € о ²Ð²²ñμμμμ ñ ñ½½ññ Ð Ð ñ † Ðμн½ññ € - <,
 • Ð Ð Ð Ð ° Ð ð Ð Ð Ð ° РРРРг
Ð ñ ñ ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð ð Ð Ð Ð Ð Ð ð Ð Ð Ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð Ð Ð ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð Ð €€m €€ €€m Volim ð Ð Ð ð Ð Ð Ð ð Ð Ð Ð ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð ð ñ € Ð Ð ð Ð Ðμ.

Ð Ð Ð Ð ð Ð Ð Ð Ð Ð ð Ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð Ð ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð μñ Žñ, ñ Ðμðμμƒñññμ brðððð², ²²²ð½ððð ° Brð ðоðÐ ºººÐ¾ :: ÐÐÐÐкºÐ ::: << Ð

Ð Ð Ð Ð Ð ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð ð Ð Ð Ð ð Ð Ð Ð ð Ð Ð €) € <€ € Ð Ð ñ ñ ñ Ð Ð Ð · Ð ²Ðñ¾¾¹¹¾¾¹¹ и½½¸½½ ñ Ð Ð Ð Ð ñ ñ, ñ ÐÐññññññ € € € € Ð ¢ ñ Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð ð Ð ð Ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð Ð ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð ñ, ñ ... Ð ° Ð ð Ð Ð Ð ° ° Ð ð Ð Ð Ð ° Ð ð Ð Ð ð ð ð Ð ° Ð ð ð

:

Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð ð Ð Ð Ð Ð Ð ð Ð Ð Ð Ð Ð ð Ð Ð Ð ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð _ Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ðм¼¼¼¼¼¼¸¸¸

 • ðž ñ. Ñ Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð j Ð Ð ð Ð Ð Ð ð Ð Ð Ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð ² ð ð Ð Ð Ð Ð ÐμÐ Ð Ð Ð Ð Ð ÐμÐ ñ ñ ² ñ ð Ðμñðμ½½ðμ ± Ðμð ñƒ½½ƒ½½ƒ½½ ñ ƒƒƒñññ ¸¸ † † † Ðμн½ññ Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð ² ñ Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð ð Ð Ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð Ð ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð ð Ð Ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð Ð Ð Ð ð Ð ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð € ƒƒ. -Od ... € ñ ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð ñ ñ РРРРРи и Ð º РРи Ð ° РРи и ºT иР»½½½Ðºº¸ , Ð ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð ð Ð Ð Ð ð Ð Ð ð Ð Ð ð Ð Ð ð Ð Ð ð Ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð Ð Ð Ð μ1 ñ, ñμμ РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРЃƒƒñññ ¥ он½½Ð € Ð Ð ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð · Ð Ð ð Ð ð · Ð Ð Ð²²ññññžž Ð Ð Ð Ð Ð ² Ð ð Ро
 • Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð Ð ð Ð Ð ð Ð Ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð Ð ð Ð Ð ð Ð Ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð Ð ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð '° ° Ð Ð ð Ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð ° Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð Ð Ð ° Ð ð Ð Ð ° Ð ð Ð

Ðÿ _ Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ðμñ ñ · € Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð ð Ð Ð ñžžəðð¹¹¹ðððððððððððð

:

Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð ƒ ƒƒñ € Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð μñ Ð μñ ,:

:

Ð Ð ð Ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ° Ð ð Ð ð Ð Ð Ð ð Ð ð Ð Ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð Ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð € Ðμñ Ð Ð Ð ð Ð Ð ð Ð Ð Ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð Ð ð Ð Ð ð Ð Ð ð Ð ð РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРо ñ РРРо ñ , μμ Ро Ð Ð μ Ро ÐÐÐ << ñ ... п¿¿¿ , ¸¸ †.

Crna Gora je prava prodavaonica prirode zapanjujuće ljepote i ekološki prihvatljive. Prošle godine Crna Gora je postala pravi pogodak naših turista. Bezbrojno, jeftino i zatvaranje - samo 3 sata 20 minuta leta. Najpopularniji mjesec za posjetu Crnoj Gori je kolovoz. Ove godine program leta proširio se na zemlju, dodani su i povelja i direktni letovi. Vidi Veličanstvene plaže Crna Gora je sada još pristupačnija.

Najpopularnija destinacija za odmor u zemlji je Budvanska rivijera. Sadrži sljedeće odmarališta: Budva, Bečići, Rafailovichi, Prnom, St. Stephen, Milorech i Petrovac. Smješten u blizini cijelog aerodroma Tivat, Budva Rivijera idealna je za rekreaciju i mladih i porodica sa djecom. Većina dijelova i odmaralište mladih - Budva. Uvijek je zabavno i bučno ovdje. Najmiriji i idealniji za opuštanje sa djecom, možda, Bečići i Petrovac. Plaže su pretežno pješčane, ali ponekad šljunak.

Barskaya Riviera je manje popularna i povoljno smještena u odnosu na grad Tivat. Uključuje odmarališta bara, Chan, Sutomore i dobre vode. Za razliku od Budvanske rivijere ovdje je većina plaža šljunčana.

Riviera Hercegna sastoji se od odmarališta Herceg Novog i Gamela. Nije baš pogodan za rekreaciju sa djecom, kao veći dio u vodi iz pontona, te mali broj plaže klupa postojećih plaža.

Bay Bokokoty predstavio je odmarališta Kotor, Risan, Perast, ljubaznost (Kakvo ugodno ime odmarališta, složit ćete se!) Na moru iz pontonske i betonske ploče.

Ultsinsky rivijera dobro poziva na odmarališta Ultsin i Ado Boyan. Uprkos činjenici da je pored Tivta, ima svoje prednosti. Prekrasne duge pješčane plaže i blizina Albanije. Ne možete se samo da se opustite na plaži, već idite i na izlet u susjednu Albaniju, i na taj način diverzificira vaš odmor.

Hotel na prvoj liniji Budva, jedini u Budvi ima svoju plažu, suncobrane i ležaljke su besplatni. Hotel pruža sve vrste hrane, čak i po svim omiljenim "all inclusive". Ima odličnu lokaciju - na pješačkoj udaljenosti od starog grada i trgovina, restorana i diskotaka. Savršeno pogodan za odmor sa djecom.

Novo (srpanj 2015) ugodan hotel, sa ugodnim interijerom u svijetlim bojama. Smješten na prvoj liniji 150 metara od općinske šljunčane plaže. Doručak i polupansion. Hotel ima sjajnu banje. Idealno za romantične parove bez djece.

Hotel se nalazi na granici sa Bečićima, odakle počinje najbolji dio plaža Budvanske rivijere. Hotel Urban, ali do plaže sa malim šljunkom samo 250 metara. Sam hotel je mali, samo 26 soba, ali svi su ugodni u svijetlim bojama, sa dobrim namještajem i balkonima. Hotel se vrlo preporučuje za budžetski odmor mladih parova.

Odaberite datum, broj, vrstu energije i broj noćenja

Kada razgovaramo o dječijim i porodičnim praznicima, Turska prvo pada na pamet! Sa svojim ogromnim hotelima i mogućnostima.

Crna Gora - zemlja u blizini Rusa ne samo kulturološki, već i geografski: direktan let iz Moskve traje samo 2,5 sata.

letovi turoperatora u ovom pravcu u 2017. godini počet će 30. maja, program leta bit će izveden dva puta sedmično i trajat će do 24. oktobra. Usput, s obzirom na kompaktnu veličinu samog zemlje, prijenos sa aerodroma do gotovo bilo kojim utočištu neće trajati puno vremena.

Planiranje porodičnog odmora u ovoj gostoljubivom balkanskoj zemlji savjetujemo vam da obratite pažnju na selo Becichi. Mjesto je, prije svega privlačno, sa svojim veličanstvenim plažama od dvije kilometra izrađene od malih šljunka i pijeska.

U Bečićima, preporučujemo Mediteran 4 * hotel, koji ima igralište i animaciju. U neposrednoj blizini hotela nalazi se jedini vodeni park u Crnoj Gori - odlična prilika za odvođenje djeteta ako će biti dosadna hotelska infrastruktura.

Još jedan povoljan objekt - Iberostar Bellevue 4 *. Hotel se nalazi i u Bečićima, pola sata hoda od stare Budve - centar Chernogorsk turizma. Postoji dječji klub, bazen i igralište.

Napominjemo: Prilikom rezervacije turneja u ovom hotelu turisti dobijaju brojne prednosti, uključujući 10% popusta za smeštaj u svim sobama sa napajanjem sa svim inkluzivnim i plasmanom jednog djeteta (2-14. 9 godina) besplatno u sobi sa dvije odrasle osobe.

Koristimo kolačiće
Koristimo kolačiće kako bismo osigurali da vam damo najbolje iskustvo na našoj web stranici. Korištenjem web stranice prihvaćate našu upotrebu kolačića.
Dopustite kolačiće.